KO-LO-BĚ-HY


Nabízíme účast na cyklu čtyř zážitkových seminářů, které se věnují ročnímu cyklu a specifikům jeho jednotlivých částí - ročních období a přelomových momentů. Během roku projdeme všechny aspekty pravidelného slunečního koloběhu. Hlavním záměrem celého cyklu je pochopení a zvnitřnění toho, co se cyklicky odehrává v přírodě i v nás. Skrze zasazení sebe sama do kosmického kontextu se můžeme lépe orientovat ve vlastním životě a s lehkostí procházet neustálou změnou.
Jednotlivé semináře mají společnou metodiku založenou na kombinaci základní teorie, tělových pohybových aktivit, zážitkových momentů v přírodě a vzájemné inspirace. Není potřeba žádná předchozí zkušenost. Doporučujeme účast na celém cyklu, ale je možné se zúčastnit i jednotlivých seminářů samostatně. Všechny akce probíhají v centru REZI.DANCE Komařice a v jeho okolí. Detaily k jednotlivým částem budou dostupné vždy před akcí.

Termíny

Jarní tání: 27.4. - 29.4. 2018
Letní žeň: 27.7. - 29.7. 2018
Podzimní vír: 12.10. - 14.10. 2018
Zimní sen: 11.1. - 13.1. 2019


Cena

Obecně je cena je složena ze dvou částí: První, pevná, zahrnuje obecné náklady, ubytování, jídlo a materiál. Druhá část je Vámi určená pohyblivá odměna pro lektory a vyjadřuje Vaši spokojenost s programem a platí se po akci na místě.

Pevná složka celkové ceny:
  • při účasti na celém cyklu čtyř víkendových seminářů: 6400,- (tj. 1600,- za jeden víkend)
  • při účasti pouze na jednom semináři: 2300,-

Záloha - potvrzení účasti:
Maximální kapacita akce je 10 účastníků, proto Vás prosíme po vyplnění přihlašovacího formuláře o potrvzení účasti zasláním zálohy na účet č.: 191302051 / 0300.

Výše zálohy:
  • při účasti na celém cyklu: 3200,-​​​​ (zaslat do 20.3.2017)
  • ​při účasti pouze na jednom semináři: 800,- (zaslat vždy nejpozději 1 měsíc před datem semináře)

Přihláška

Online přihlášovací formulář najdete zde: http://bit.ly/kolobehy18-prihlaskaVíce k jednotlivým fázím:

JARNÍ TÁNÍ (27.-29. 4. 2018)

Rok začíná mystickou transformací, smrtí a znovuzrozením. Je časem odhození Zimy, obdobím rovnodennosti, Velikonoc, pučení a růstu. Důležité je očištění, otvírání a posílení. Mladé výhonky je třeba podpořit a ochránit. Právě těmto aspektům se budeme při Jarním tání věnovat.

V oblasti pohybu se budeme soustředit na vědomé a neinvazivní probuzení těla, od našich buněk až po naše svaly. Skrz pohyb necháme naše tělo roztát a připravíme ho na jarní příval energie.

LETNÍ ŽEŇ (27.-29. 7. 2018)

Období zrání, plné síly, rozvinutí potenciálu, vrcholu smyslové aktivity, hojnosti a radosti. V alchymii léta se bohatství přírody taví ve sluneční výhni a pokorně, ale důstojně směřuje ke svému smyslu. Letní žeň je čas prožití svého plného potenciálu, ale i spočinutí v klidu vrcholné solární aktivity.

Pohyb bude energický, plný síly slunce a naší divokosti. Budeme se soustředit na tekutiny v našem těle, hlavně na krev, která je nositelem života a rytmů v nás. Inspirujeme se naším tepem a rytmy Afriky, které podpoří sluneční výheň v nás.

Extra lákadlo: zatmění měsíce >>

PODZIMNÍ VÍR (12.-14. 10. 2018)

Podzimní nálady plné barev, chutí a vůní vyzývají k ohlédnutí, hodnocení a bilancování. Poměříme roční sklizeň, budeme třídit, redukovat a uzavírat. Prožijeme útlum, sílu stárnutí, zvnitřnění, výdechu a posílíme moudrost spojenou s vědomím plynutí změny. Ponoříme se do pochopení vlastní identity v kontextu nekonečného času.

Jaké je moje tělo po létě? Jak uklidnit jeho rytmy a připravit ho na zimu, připravit ho k odpočinku, A to vše beze smutku z ubývajícího žáru slunce? Budeme se soustředit na zklidnění se v pohybu, najdeme vyrovnání mezi parasympatickým (směr do našeho centra) a sympatickým (směr mimo nás, ven) nervovým systémem. To vše skrz pohybové meditace, masáže a cvičení BMC (Body Mind Centering)

ZIMNÍ SEN (11.-13. 1. 2019)

Zima je čas návratu ke kořenům a soustředění se na to podstatné. Jednoduchost a čistota období zimního slunovratu vybízí k introspekci, odpočinku, meditaci a přání pro šťastné zrození a návrat nového světla. Oddáme se jasné moudrosti plynoucí z ticha a klidu a uchopíme potřeby našeho těla.

V pohybových meditacích a cvičeních budeme zkoumat prastarou podstatu v nás. Klid buňky, převahu parasymatiku (směr do našeho centra), uvolnění se v tom co jsme a to vše s myšlenkou cyklu roku a toho, že opět přijde jaro. Zima je čas se připravit na další koloběh roku.