:: CENÍK ::


KO-LO-BĚ-HY

Cyklus čtyř workshopů zaměřený na práci s vlastním tělem v souladu s přírodními cykly a změnami ročních období. Více >>


Termíny 2018/2019:

JARNÍ TÁNÍ :: 27.4. - 29.4. 2018 ::
LETNÍ ŽEŇ :: 27.7. - 29.7. 2018 ::
PODZIMNÍ VÍR :: 12.10. - 14.10. 2018 ::
ZIMNÍ SEN :: 11.1. - 13.1. 2019 ::

Lektoři: Jan Látal, Markéta Málková

- - - - -

TĚ-LA-SÍ-LY

rytmy ke mně přišly z Afriky, jako forma, která dává možnosti a prostor k uvolnění a rozproudění. Forma, která nás vede ke svobodě pohybu. Workshop v sobě obsahuje prvky Afrického tance, současného tance, somatických cvičení a prvky Body Mind Centerinng. To proto, abychom se opět napojili na naše vlastní tělo, jeho potřeby a objevili v sobě skrytý pohybový potenciál.


„Tělo a mysl a jejich propojení zachycené ve svobodném pohybu… to je pro mě tanec. Když se nám podaří propojit tělo a mysl, být v přítomném okamžiku a naslouchat, pak se tanec stává pohybovou meditací, obrazem duše a prostředkem k osvěžení a okrášlení. Jestliže se tělo a mysl  nacházejí v jiném prostoru a čase, potom se z tance stává pouze mechanické pohybování se, které nám neposkytuje svobodu těla a mysli ale naopak v nás ukotvuje rigiditu, frustraci a strnulost těla a mysli.“¨

TĚ-LA-SÍ-LY::čest dolním končetinám:: 24.6 2017

Dolní končetiny, hbité nožky, bosonožky. Naše propojení se zemí, náš pevný i pružný základ. Africký tanec je založen na práci se zemí - budeme využívat gravitaci a síly zemské k našemu hbitému pohybu, ke skokům a k radování. Budeme hledat skryté síly těla a oslavovat naše pružné nožky s energií země pod námi a sílou slunce nad námi.

Budeme oslavovat letní slunovrat, magickou noc svatojánskou …hledat skrytý poklad v nás.

„Na letní slunovrat bylo sluneční světlo podporováno světlem a silou ohně, proto byly při západu slunce na vrcholcích kopců zapalovány posvátné hranice, aby byla moc světla udržena i po celou noc. Jelikož oheň byl zpodobněním slunce, měl také stejné očistné a obnovující síly, proto skákání přes oheň chránilo před nemocemi, zajišťovalo prosperitu a odhánělo neštěstí. Lidé věřili, že v tento čas mohou nahlédnout do budoucnosti, že se mohou dostat ke skrytým pokladům nebo také získat nadpřirozené schopnosti. V dnešní době už mnozí z nás na kouzla nevěří, ale přesto bychom se měli pokusit odhalit kouzlo tohoto výjimečného dne.“


termín: 20.5 ::tělo jako domov::
        24.6 ::čest dolním končetinám:: 
lektor: Markéta Málková

- - - - -

VI–BRU–JEŠ

Výroba osobního šamanského bubnu je transformační proces zahrnující zrození nápomocného  rituálního předmětu.
Během tohoto setkání nalezneme záměr, se kterým chceme buben vytvořit. Vstupem do nevšedních realit v sobě objevíme schopnosti a možnosti mimo smyslového vnímání. Za podpory tohoto bubnu se pak stáváme svým vlastním učitelem, rádcem i léčitelem se schopností nalézat odpovědi na své otázky a tak skrze sebe čerpat nezkalenou moudrost z prapůvodního zdroje.

Pro tento proces nepotřebujeme žádné zvláštní vědomosti. Podstatné je odhodlání, důvěra v sílu záměru a schopnost tento záměr následovat.
Základem je myšlenka, že život je jednota, tvořena mnoha životními vlákny.

"Neboť šaman  je ten kdo vidí ve tmě, buben je jeho kůň, který ho nese a spojuje se všemi formami života v jednu bytost..."


termíny: 15.9 -17.10 2017, 13.10 -15.10 2017
lektoři: Ivana Lišková, Martina Petrusová
      
Jste skupinka kamarádů a rádi byste si buben vyrobili v intimitě svých přátel? Je možné vám nabídnout termín podle vašich představ. Pro více informací piště na: vlese@rezi.dance.

- - - - -

PU-TU-JEŠ

Záměrem tohoto semináře je nahlédnout do schopností šamanského vnímání. Prostřednictvím bubnu se přeneseme do změněného stavu vědomí, do kontaktu s jinými realitami a různými nápomocnými bytostmi. Ve spodním světě nalezneme své silové zvíře a v horním světě se zkontaktujeme se svým mistrem. Vytvoříme své místo síly, kde uvolníme a odložíme minulé a otevřeme se přicházejícímu...

Pro toto putování nepotřebujeme žádné zvláštní vědomosti, podstatné je odhodlání, důvěra v sílu záměru a schopnost tento záměr následovat.


Základní princip šamanismu spočívá v důvěře v paralelní světy a schopnost do těchto světů vstupovat s čistou myslí oproštěnou od běžného racionálního myšlení.

termín: 10.11 – 12.11 2017
lektoři: Martina Petrusová


- - - - -